Krea-pædagogik- om kreativitet i børnehøjde

I skrivende stund arbejder jeg på et skriftligt materiale jeg foreløbig kalder “Krea-pædagogik”. Her vil jeg formidle tanker om pædagogik, psykologi, samt egne refleksioner om:

  • Hvad er krea-pædagogik.
  • Hvordan man som børns betydningsfulde voksne kan skabe rammerne for børns kreative udvikling, skabertrang og trivsel.
  • Mit Krea-pædagogiske manifest i punktform.
  • Den kreative værktøjskasse.
  • Hvorfor kreativitet og det at skabe er livsvigtigt.
  • Mine erfaringer med en småbørnsdidaktisk metode når man arbejder med æstetiske læreprocesser.
  • Inspiration fra den pædagogiske og psykologiske verden, som understøtter “Krea-pædagogik”.
  • Krea-pædagogiske refleksioner over læreplanstemaerne i den nye styrkede læreplan – og meget mere.
Kreapædagogik

Jeg holder af at formidle pædagogiske og psykologiske tanker og teorier, som understøtter æstetiske læreprocesser, samt barnets kreative og skabende udvikling. Jeg kalder det også for kreativitet i børnehøjde. Ordet krea-pædagogik er dermed et begreb jeg bruger, som jeg mener samler, og dækker bredt for de pædagogiske/psykologiske retninger og teorier som jeg er optaget af, og har praktisk erfaring med i mit pædagogiske arbejde. 

For mig er der ingen endegyldige sandheder, da pædagogikken hele tiden må følge med udviklingen og konstant må udfordres, og tilpasses et samfund i konstant forandring. Dog vil jeg påstå at nogle ting er evigt gyldige, så som at kreativitet og skabertrang er livsvigtigt, og dermed et menneskeligt fundament for overlevelse – men kreativiteten vil altid have brug for en pædagogik for ikke at blive destruktiv. Vi kan som mennesker ikke bare eksperimentere nådesløst derudaf. Kreativiteten må og skal være båret af det som skaber mening og glæde for både individet og for samfundet, så det kan være med til at give flere muligheder for mestring af livet og udviklingen af menneskers generelle læring, trivsel og dannelse. Dertil må pædagogikken være funderet omkring den legende indstilling, modet til at turde fejle, problemløse og ved deltagelse i meningsgivende fællesskaber. 

Begrebet ”krea-pædagogik” er måske nyt, men teorierne bag er ikke, og jeg mener således ikke at jeg har opfundet noget nyt. Det jeg blot ønsker at bidrage med, er at sætte fokus på kreativitet i børnehøjde, og hvordan man som pædagogisk professionel kan arbejde med dette indenfor de rammevilkår. Dertil ønsker jeg at dele mine refleksioner fra min egen  erfaring med undervisning i billedkunst, og igennem egen kunstneriske praksis igennem mere end 30 år. Disse erfaringer sammenkoblet med viden og teori fra den pædagogiske og psykologiske verden, som underbygger det jeg mener skal til, for at skabe rammerne for det gode børneliv – det kalder jeg for “Krea-pædagogik“.

 

 

Krea-pædagogik vil først og fremmest:

 

# Gøre børn livsduelige…

# Styrke børns indbildningskraft…

# Give børn viden…

# Give børn muligheder for at udforske og afprøve forskellige udtryksmuligheder indenfor æstetiske læreprocesser…

# Give børn frihed ved at slippe kontrollen lidt mere…

# Lade børn LEGE…

# Lade børn have fri adgang til naturen og til at kunne bevæge sig hver dag…

# Vise børn vejen for venlighed mod sig selv og andre…

# Tillade fejl…

# Give børn tillid og tryghed…

 

 Er du nysgerrig på hvad “Krea-pædagogik” er og hvordan man kan arbejde med dette i dagtilbud og skole, så kan jeg bookes til jeres pædagogiske dag eller aftenmøde, hvor der kan sættes fokus på kreativitet i børnehøjde. Book mig under kontakt og hør nærmere.