Krea-pædagogik- om kreativitet i børnehøjde

I skrivende stund arbejder jeg på et skriftligt materiale jeg foreløbig kalder “Krea-pædagogik”. Her vil jeg formidle tanker om pædagogik, psykologi, samt egne refleksioner om:

  • Hvad er krea-pædagogik.
  • Hvordan man som børns betydningsfulde voksne kan skabe rammerne for børns kreative udvikling, skabertrang og trivsel.
  • Mit Krea-pædagogiske manifest i punktform.
  • Den kreative værktøjskasse.
  • Hvorfor kreativitet og det at skabe er livsvigtigt.
  • Mine erfaringer med en småbørnsdidaktisk metode når man arbejder med æstetiske læreprocesser.
  • Inspiration fra den pædagogiske og psykologiske verden, som understøtter “Krea-pædagogik”.
  • Krea-pædagogiske refleksioner over læreplanstemaerne i den nye styrkede læreplan – og meget mere.
Kreapædagogik

Jeg holder af at formidle pædagogiske og psykologiske tanker og teorier, som understøtter æstetiske læreprocesser, samt barnets kreative udvikling. Jeg kalder det også for kreativitet i børnehøjde. Ordet krea-pædagogik er et begreb jeg mener samler, og dækker bredt for de pædagogiske/psykologiske retninger og teorier som jeg er optaget af, og har praktisk erfaring med i mit pædagogiske arbejde. Både på daginstitutions- og skoleområdet, men også som underviser i billedskolen på Den Kreative Skole i Fredericia.

For mig er der ingen endegyldige sandheder, da pædagogikken hele tiden må følge med udviklingen og konstant må udfordres, og tilpasses et samfund i konstant forandring. Dog vil jeg påstå at nogle ting er evigt gyldige, så som at kreativitet og skabertrang er livsvigtigt, og et menneskeligt fundament for overlevelse – men kreativiteten vil altid have brug for en pædagogik for ikke at blive destruktiv og uetisk. Kreativitet i børnehøjde skal skabe mening og glæde, for herigennem at give flere muligheder for mestring af livet og generel læring, udvikling og trivsel. Dertil må pædagogikken være funderet omkring den legende indstilling, modet til at turde eksperimentere, problemløse og ved deltagelse i meningsgivende fællesskaber. 

Begrebet ”krea-pædagogik” er måske nyt, men teorierne bag er ikke, og jeg mener således ikke at jeg har opfundet noget nyt. Det jeg blot ønsker at bidrage med, er at sætte fokus på kreativitet i børnehøjde, og hvordan man som pædagogisk professionel kan arbejde med dette indenfor de rammevilkår der eksistere. Dertil ønsker jeg at dele mine refleksioner fra min egen  erfaring med undervisning i billedkunst, og igennem egen kunstneriske praksis. Disse erfaringer sammenkoblet med viden og teori fra den pædagogiske og psykologiske verden, som underbygger det jeg mener skal til, for at skabe rammerne for det gode børneliv – det kalder jeg for “Krea-pædagogik“.

 

 

Krea-pædagogik vil først og fremmest:

 

# Gøre børn livsduelige…

# Styrke børns indbildningskraft…

# Give børn viden…

# Give børn muligheder for at udforske og afprøve forskellige udtryksmuligheder indenfor æstetiske læreprocesser…

# Give børn frihed ved at slippe kontrollen lidt mere…

# Lade børn LEGE…

# Lade børn have fri adgang til naturen og til at kunne bevæge sig hver dag…

# Vise børn vejen for venlighed mod sig selv og andre…

# Tillade fejl…

# Give børn tillid og tryghed…

 

 Er du nysgerrig på at få uddybet disse punkter, kan jeg bookes til jeres pædagogiske dag eller aftenmøde, hvor der kan sættes fokus på det gode børneliv med kreativitet i børnehøjde. Book mig under kontakt og hør nærmere.

Krea-pædagogik har sin berettigelse fordi, at kreativitet er livsvigtigt. Børns kreativitet og glæde udvikles igennem æstetiske læreprocesser, der har leg, nærvær, fordybelse, samt følelsen af at være en del af meningsgivende fællesskaber i fokus.

Dertil skal børn kunne mærke at de er elsket, ikke for det de gør og kan, men simpelthen bare fordi de ER. De skal mærke og vide, at man tror på dem og vil dem det bedste – at de har en særlig plads i verden. De skal opleve at passe ind i skabende og kunstneriske læringsmiljøer som giver plads til leg, glæde og tidsfordriv – ja, til at være børn.